Životopis

Jan Mach se narodil v září 1974 v Praze.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, pracuje v Centru informačních a knihovnických služeb VŠE. Má jednu dceru.

 

Osobní údaje
Příjmení, Jméno Mach, Jan
Adresa Koněvova 98, Praha 3
E-mail mach (zavináč) janmach.cz
Státní příslušnost česká
    
Pracovní zkušenosti
Období září 2006 -
Povolání Vyučující
Hlavní pracovní náplň a oblasti odpovědnosti Lektor kurzu "Internetové aplikace a prezentace"
Název zaměstnavatele Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s., Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Obor činnosti či odvětví vysoké školy
 
Období od října 1996
Povolání informační specialista
od února 2007 vedoucí odboru Informační podpory studia a výzkumu
Hlavní pracovní náplň a oblasti odpovědnosti Věda a výzkum, vývoj knihovních systémů
Název zaměstnavatele Vysoká škola ekonomická v Praze
Centrum informačních a knihovnických služeb
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Obor činnosti či odvětví Knihovnictví, informační věda
 
Období 2002 - 2007
Povolání technoid
Hlavní pracovní náplň a oblasti odpovědnosti testování nových služeb mobilního operátora
Název zaměstnavatele Vodafone Czech Republic a. s.
Obor činnosti či odvětví Telekomunikace
 
Období 1994 - 1996
Povolání vývoj obchodního software, vedoucí týmu
Hlavní pracovní náplň a oblasti odpovědnosti vedoucí vývojového týmu
programování ve Visual Foxpro a v CA Visual Objects
Název zaměstnavatele ACTS Corp.
Munich, Germany
Obor činnosti či odvětví Informační a komunikační technologie
 
Vzdělání, odborná příprava a školení
Období od 2007
Cílová kvalifikace doktorské studium (Ph.D.)
Hlavní předměty / profesní dovednosti Informační věda
Název a typ organizace, která poskytuje vzdělání Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Ústav informačních studií a knihovnictví
Úroveň vzdělání v mezinárodní klasifikaci ISCED 8
 
Období 1993 - 2000
Dosažená kvalifikace magisterské studium (Ing.)
Hlavní specializace
Vedlejší specializace
Informační a znalostní inženýrství
Manažerská psychologie a sociologie
Název a typ organizace, která poskytla vzdělání Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a statistiky
Úroveň vzdělání v mezinárodní klasifikaci ISCED 7
 
Období 1989 - 1993
Dosažená kvalifikace středoškolské vzdělání zakončené maturitou
Hlavní předměty / profesní dovednosti Technické zabezpečení budov
Název a typ organizace, která poskytla vzdělání SPŠ Na Třebešíně
Úroveň vzdělání v mezinárodní klasifikaci ISCED 3 - 3A
 
Schopnosti, znalosti a dovednosti
Mateřský jazyk český
Další jazyky
  Porozumění Mluvení Psaní
  Poslech Čtení Ústní interakce Samostatný ústní projev
angličtina B2 Samostatný uživatel C1 Pokročilý uživatel B2 Samostatný uživatel B2 Samostatný uživatel B2 Samostatný uživatel
němčina A2 Základy jazyka A2 Základy jazyka A1 Základy jazyka A1 Základy jazyka A1 Základy jazyka