Věda a výzkum

Členství v odborných orgánech

 • Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR
  (2008-2010 předseda komise, účast na jednáních výkonného výboru AKVŠ)
 • Rada pro vývoj Národního úložiště šedé literatury (NUŠL)
 • Rada pro informatizaci VŠE v Praze
 • Iniciativa na podporu Open Access v ČR
 • Klub vysokoškolských knihovníků SKIP
 • the European Business Schools Librarians' Group (EBSLG)

Vybrané řešené projekty

 • Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace (MK ČR, 2007-2011, příjemce NTK v Praze, spolupříjemce VŠE - řešitel Ing. Jan Mach)
 • Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství (MŠMT - centralizovaný rozvojový projekt C39, 2011, spoluřešitel za CIKS Ing. Jan Mach)
 • Rozvoj infrastruktur pro využívání hledání podobností mezi studentskými pracemi a zdroji na Internetu (MŠMT - centralizovaný rozv. projekt C20, 2010, spoluřešitel za CIKS Ing. Jan Mach)
 • Odhalování plagiátů v seminárních pracích (MŠMT - centralizovaný rozvojový projekt C13, 2009, spoluřešitel Ing. Jan Mach)
 • Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů (MŠMT - centralizovaný rozvojový projekt č. C1, 2008, Ing. Jan Mach)