Ing. Jan Mach, Ph.D.

Můžete mne slyšet přednášet o etice vědy, o otevřeném přístupu k informacím a významu zveřejňování vysokoškolksých závěrečných prací. Pro média zpracovám a komentuji posudky k plagiátorství, díky kterým nepoctictiví studenti nemají v politice místo. Pracuji na rektorátu VŠE v Praze, jsem programátor, který dokáže využít externí aplikace a zpřístupní Vám data jinak nedostupná.

Ve volném čase cvičím Aikido.

Zjistit více

Vzdělávání

Věřím, že díky otevřenému přístupu k informacím, sdílení zkušeností a aktivnímu naslouchání uživatelům dokážeme lépe spolupracovat a správně se rozhodovat. Ve svých přednáškách aktivně šířím myšlenky open access - zpřístupňování bakalářských, diplomových a disertačních prací a vědeckých publikací, zásady etiky ve vědě včetně toho, jak nebýt plagiátorem.

Pokud máte zájem o některé z témat, kontaktujte mne.

Vzdělávání


Plagiátorství

Díky důkladným analýzám textů bakalářských, diplomových a disertačních prací, které zpracovávám pro zájemce z řad médií i jednotlivce, není pro podvodníky a rychlokvašené studenty ve vysoké politice místo. S využitím speciálních aplikací a nutné ruční práce dokáži odhalit originální myšlenky od ukradených textů, odlišit poctivé autory od nepoctivých. Zpracovaná rozsáhlá analýza originality jsou podkladem mj. pro etické komise univerzit, které mohou rozhodnout o případném prohřešku autora. O plagiátorsví také přednáším.

Pokud máte zájem o zpracování analýzy originality textu, kontaktujte mne.

Plagiátorství


Programování

Mohu Vám pomoci získat a zpřístupnit data, vytvořit webové stránky? Kontaktujte mne.

Jsem freelancer, nezávislý programátor, který dokáže společnostem pomoci zpřístupnit a využít informace, které jsou jinak uzavřeny v databázích bez dokumentace. Ať už se jedná o starou aplikaci bez podpory či drahý firemní program, dokáži se napojit a levně získat jinak nepřístupná data. Data přetvořím v cenné informace, které Vám pomohou správně se rozhodovat a dále růst.

Programuji primárně v jazycích .NET a PHP, využívám databází MS SQL a MySQL, tvořím aplikace pro web, desktop i mobily. A když je potřeba, poradím si i s dalšími kódy či si vezmu na pomoc jednoho z mnoha známých, se kterými dlouhodobě na projektech spolupracuji.