Ing. Jan Mach, Ph.D.

Můžete mne slyšet přednášet o etice vědy, o otevřeném přístupu k informacím a významu zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Pro média připravuji posudky k plagiátorství, díky kterým nepoctiví studenti nemají v politice místo. Pracuji na rektorátu VŠE v Praze, jsem programátor schopný využít externí aplikace a zpřístupnit Vám data jinak nedostupná.

Ve volném čase cvičím Aikido.

Zjistit více

Vzdělávání

Věřím, že díky otevřenému přístupu k informacím, sdílení zkušeností a aktivnímu naslouchání uživatelům dokážeme lépe spolupracovat a správně se rozhodovat. Ve svých přednáškách aktivně šířím myšlenky open access - zpřístupňování bakalářských, diplomových a disertačních prací a vědeckých publikací, zásady etiky ve vědě včetně toho, jak využívat umělou inteligenci a nebýt plagiátorem.

Pokud máte zájem o některé z témat, kontaktujte mne.

Vzdělávání


Plagiátorství

Díky důkladným analýzám textů bakalářských, diplomových a disertačních prací, které zpracovávám pro zájemce z řad médií i jednotlivce, není pro podvodníky a rychlokvašené studenty ve vysoké politice místo. S využitím speciálních aplikací a nutné ruční práce dokáži odhalit originální myšlenky od textů ukradených nebo vygenerovaných umělou inteligencí, odlišit poctivé autory od nepoctivých. Zpracovaná analýza originality má klíčový význam mj. pro univerzitní etické a disciplinární komise, které rozhodují o prohřešcích proti akademické etice. O plagiátorsví a využití AI také přednáším.

Pokud máte zájem o posouzení originality textu, kontaktujte mne.

Plagiátorství


Programování

Mohu Vám pomoci získat a zpřístupnit data, vytvořit webové stránky? Kontaktujte mne.

Jsem freelancer, nezávislý programátor, který dokáže pomoci společnostem zpřístupnit a využít informace, které jsou jinak uzavřeny v databázích bez dokumentace. Ať už se jedná o starou aplikaci bez podpory či drahý firemní program, dokáži se napojit a získat levně data, která by jinak byla nedostupná. Data přetvořím v cenné informace, které Vám pomohou správně se rozhodovat a dále růst.

Programuji hlavně v jazycích .NET a PHP, pracuji s databázemi MS SQL a MySQL a vyvíjím aplikace pro webové stránky, desktopy a mobilní zařízení.