Přednášky

Přednesl jsem řadu přednášek na téma etiky vědy, plagiátoství, otevřeného přístupu k vědeckým publikacím. Vedl jsem vysokoškolské kurzy zaměřené na zpracování textových informací, tvorbu internetových aplikací a prezentací, moderní internetové standardy. Pro vedoucí vysokoškolských knihoven jsem uspořádal workshop zaměřený na sdílení dobré praxe v oblasti komunikace v rámci univerzity a uživatelsky orientované výzkumy. Níže je uveden výběr mých přednášek s prezentacemi.

Máte také zájem o přednášku, workshop či kurz na podobné téma?

Kontaktujte mne

Vybrané řešené projekty

Jsem řešitelem nebo spoluřešitelem řady projektů v oblasti zpřístupňování vysokoškolských závěrečných prací, vědeckých informací, zaměřených na odhalování plagiátů. Působím jako expert a oponent v projektových agenturách.

Jsem otevřen spolupráci i na dalších projektech, podáme grant spolu?

Kontaktujte mne

TA ČR, 2017
Studie vlivů otevřených dat v ČR
MŠMT, 2017
Rozvoj dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, vznik digitálních archivů a jejich vazba na novelu zákona o vysokých školách se zřetelem k eIDAS
MŠMT, 2016
Rozvoj digitálních archivů a koncepce dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů na vysokých školách dle zákona č. 499/2004 Sb.
MŠMT, 2015
Dlouhodobé ukládání a archivace dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb.
MK ČR, 2007-2011
Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace
MŠMT, 2011
Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti plagiátorství
MŠMT, 2010
Rozvoj infrastruktur pro využívání hledání podobností mezi studentskými pracemi a zdroji na Internetu
MŠMT, 2009
Odhalování plagiátů v seminárních pracích
MŠMT, 2008
Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Členství v odborných orgánech

V rámci působení na Vysoké škole ekonomické v Praze jsem byl či stále jsem členem odborných orgánů, kde hájím zájmy VŠE v Praze, působím jako odborný poradce a prosazuji myšlenky otevřeného přístupu k informacím.

Rada pro vývoj Národního úložiště šedé literatury
Programový výbor Konference o šedé literatuře a repozitářích
Technologická agentura ČR - expert, oponent
Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR
Asociace knihoven vysokých škol ČR - člen výkonného výboru
Rada DART-Europe
2014-2016
European Business School Librarians' Group
2004-2010
Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP, AKVŠ ČR - předseda komise

Přednášky a prezentace

Card title that wraps to a new line

This is a longer card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

Someone famous in Source Title
Card title

This card has supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Last updated 3 mins ago

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat.

Someone famous in Source Title
Card title

This card has a regular title and short paragraphy of text below it.

Last updated 3 mins ago

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

Someone famous in Source Title
Card title

This is another card with title and supporting text below. This card has some additional content to make it slightly taller overall.

Last updated 3 mins ago