Kontaktní údaje

Ing. Jan Mach, Ph.D.

Osobní kontakt

mach@janmach.cz
+420 777 336 224

IČ: 67642501

VŠE v Praze

jan.mach@vse.cz
224 095 771

Vysoká škola ekonomická v Praze
Útvar prorektora pro studijní a pedagogickou činnosti
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3